دلگیرم از اونایی که هرچی داشتم براشون رو کردم...

ولی ازم سیر شدن !

دلگیرم از اونایی که منو فقط...

واسه روزای تنهاییشون میخواستن !

موضوعات: عاشقانه
[ شنبه بیستم شهریور ۱۳۹۵ ] [ 23:2 ] [ admin ]
[ ]

دلم که گرفته ساز میزنم...

گاهی برای دلم زیر آواز میزنم...

دلم که میگیرد نام تو را داد میزنم...

حالا دلم گرفته...

موضوعات: عاشقانه
[ شنبه بیستم شهریور ۱۳۹۵ ] [ 22:59 ] [ admin ]
[ ]

نگاهم اما...

گاهی حرف میزند...

گاهی فریاد میکشد...

من همیشه به دنبال کسی میگردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه میخواهد بگوید !

موضوعات: عاشقانه
[ شنبه بیستم شهریور ۱۳۹۵ ] [ 22:53 ] [ admin ]
[ ]